ABECEDA ENGLESKOG JEZIKA PDF

Abeceda engleskog jezika (2xCD + priručnik). Abeceda engleskog jezika (2xCD + priručnik). Price. EUR or US$ or din. This item is currently. , English, Serbian, Book, Illustrated edition: ABECEDA Engleskog jezika [kit] : 10 lekcija / urednik, Aleksandra Todorović ; ilustracije, Z̆eljko Matijević. Engleska Abeceda – Učenje Engleskog Jezika. Upitne rečenice u engleskom jeziku – English Lane – Casovi Engleskog Jezika. Jasminka Zulovic · english.

Author: Dut Yobei
Country: Dominican Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 12 May 2006
Pages: 406
PDF File Size: 9.65 Mb
ePub File Size: 4.33 Mb
ISBN: 169-9-18041-237-5
Downloads: 21278
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dujin

Svrha ovog kursa je da vam omoguci da, uceci samostalno, savladate osnovno sporazumevanje u odredenim situacijama. Kurs je namenjen onima koji do sada nisu ucili engleski ili su ga ucili davno, a potrebno im je da za kratko vreme steknu bar elementamo poCetno znanje gramatike i sporazumevanje za osnovnu komunikaciju.

Svaka lekcija se sastoji od 4 dela: Ponovite – svrha je vezbanje izgovora i lakse memorisanje. Vezbanja – primena stecenog znanja. Uz svaki jezikz lekcije je recnik, PreporuCujemo: Kada vremenom ponovite svaku lekciju najmanje 10 puta, enleskog preci na sledeci nivo ” Abecede engleskog jezika 2″.

My name is John. I am a student.

Abeceda engleskog jezika (2xCD + priručnik)

You are a student, too. Bob is a student. He is a student, too. Abecedq s your name, please? My name is Brown. And this is my wife, Mrs. Please come in, Mr. What s your telephone number? And what s your telephone number?

It s abeveda seven eight nine, room ten. Good morning Good afternoon Good evening What s your name? Zovem se Zovem se Hvaia. Veliko hvala Oprostite, izvinite Udite, molim vas Zdravo Ovo je. Broj telefonaBroj sobe Mr. Good morning, good afternoon, good evening sir, madam, Mr.

Da pitate nekoga za jezoka Da se vi predstavite kratka forma: Thank you very much Da potvrdite kratka forma: Da pozovete nekoga da ude: Bob is a student, too.

  INFOCUS IN5122 PDF

John and Bob are brothers.

They are not teachers. I amfine, thank you, andyou? Ann is a teacher. Mary is a teacher, too. Ann and Mary are sisters. They aren t students. ReiSnik are – su brother, brothers – brat, braca they – oni are not – nisu teacher – ucitelj, nastavnik sister, sisters – sestra, sestre they re they are – oni su, one su kratka forma they are not, they aren t – oni nisu, one nisu Hello, Bob!

He is not myfriend. He is my brother. And this is Mary. She is not myfriend. She is my sister. Recnik is not – nije how – kako How are you? My name s Mary. This is my mother, Helen. My name s John. That is myfather, Bill. Mary and I arefriends. Our parents arefriends, too.

Engleski jezik : engleska abeceda –

ReCnik mother – majka that – onaj that is – one je, to je father – otac we – mi friend, friends – prijatelj, prijatelji our – nasi parents – roditelji III John and Bob are students. John, Bob, you are students. Ann and Mary are teachers. Ann, Mary, you are teachers. Recnik you – vi 2. E mi Ave Chico, Harpo and Groucho are brothers. On englezkogOna je. You are you re Ti si 3. We are we re Mi smo 2, You are you re Vi ste 3. They are they re Oni su One su Ona su Mnozina imenica: I John is a 2 Maiy is a student, i Ann is Teacher.

We are not II Dodajte odgovarajucu rei u mnoiini: They are 2 She is a girl.

Calaméo – abeceda engleskog jezika – optimizovana

They are 3 This is my sister. We are 4 John is yourfriend. You are 5 Bob isn t my brother. We are not Ill Prevedite na engleski: A u My name is Oliver. This is Stan Laurel. Stan and I arefriends. Abecera pitate nekoga za ime, godine, adresu i brojite do 20 I Good evening, madam. And ebgleskog are you? I m John Brown. I m your new student. How old are you, John?

  COMMAX INTERCOM MANUAL PDF

abecsda What s your address, please? Recuik who – ko new – novi how – koliko old – star How old are you? Odgovori kratka forma No, I m not. No, they aren t. Eleven jedanaest Twelve dvanaest Thirteen trinaest Fourteen cetmaest Fifteen petnaest Sixteen sesnaest Seventeen sedamnaest Eighteen osamnaest Nineteen devetnaest Twenty dvadeset Mnozina: Twenty one, twenty two three, four.

Da pitate za godine: How old are you?

Engleski jezik : engleska abeceda – NauciEngleski.Online

Da brojite do Da kazete koliko ste stari: Da pitate za adresu: Da date svoju adresu: Opisne prideve novi, star: New student, how old. Prisvojni pridev tvoj, vas: II Odgovorite na pitanja: Brown are at the Grand Hotel. Can I help you? Can we have a room, please? Just a moment, please. May we see it? No, I m sorry. It is still occupied.

Recnik at – u, na the – odredeni clan can – moci help – pomoci have – imati just – samo moment englesoog trenutak ofcourse – naravno, svakako may – moci see – videti sorry – zao maybe – mozda later – kasnije still-]ol occupied – zauzet Good morning. Can I help yon?

Back to top