DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Vunos Brajind
Country: Cambodia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 7 April 2013
Pages: 444
PDF File Size: 3.42 Mb
ePub File Size: 14.60 Mb
ISBN: 316-5-90545-979-5
Downloads: 13571
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojazil

De sociaaldemocraten zouden hun partners voortaan uitsluitend aan de linkerzijde van het politieke spectrum zoeken. Wie was de beste sinds het begin van de twintigste eeuw? Hij diende een amendement in op een kabinetsvoorstel voor tijdelijke belastingmaatregelen.

In bracht Zalm tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie het zogeheten Stabiliteitspact tot stand. Voor het CDA was het verlies nog dramatischer. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ons archief voor u gebundeld.

In het beginselprogramma van ontdeden de sociaaldemocraten zich van het concept van de klassenstrijd en het internationalisme. Deze opvatting gaat echter voorbij aan de historische context van Nolens’ uitspraken en de grote veranderingen die de Nederlandse politiek sindsdien heeft doorgemaakt. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ons archief voor u gebundeld. Na Duisenbergs overlijden in verscheen Mister Euro. De katholieke fractieleider Willem Nolens antwoordde Marchant: Wat betreft zijn prominente normen- en waardenagenda lijkt Balkenende op Van Agt, al mist hij diens losse Brabantse stijl.

Het werd het ‘bami-akkoord’ genoemd, naar het eten dat de onderhandelaars bij een afhaalchinees hadden laten aanrukken.

  JOSE PABLO FEINMANN LIBROS PDF

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Voortdurend drong de minister erop aan de militaire uitgaven in de hand te houden. De jaren dat Zalm voor Sinterklaas kon spelen waren echter voorbij. Contact Adverteren Login Klantenservice Privacy. Alle Nederlanders moesten hun munt- en papiergeld bij de bank omruilen voor nieuw. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een nieuwe dimensie: Alleen bij uiterste noodzaak zou de Katholieke Kamerfractie tot deze zeer ongewenscht geachte samenwerking kunnen overgaan.

Maar na dertien jaar was de klad in het rooms-rode huwelijk gekomen. Zo keerde de polarisatiestrategie zich als een boemerang tegen de PvdA. Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens lesing Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen als rampjaar en wat ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog in hun dagboek schreven.

Wekenlang werd er moeizaam onderhandeld. Opnieuw moest Van Agt de sluiting van Bloemenhove afblazen.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Bij zijn overlijden in verscheen een boekje met door derden opgetekende herinneringen, onder de titel Pieter Lieftinck, Dit houdt in dat de uitgaven bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode voor vier jaar worden vastgelegd. Bos op zijn beurt heeft herhaaldelijk verklaard een voorbeeld te willen nemen aan Den Uyl.

Na acht jaar tobben maakte het CDA in een onverwachte comeback. Dankzij de Zalm-norm werden inkomsten en uitgaven strikt gescheiden. Een leven in vogelvlucht. De straffe bezuiniger Onno Ruding?

Hij krijgt 33,1 procent van de stemmen. Eventuele mee- of tegenvallers zouden pas worden verdeeld wanneer die zich voordeden. Dat confessionelen en sociaaldemocraten het zes kabinetten met elkaar hadden uitgehouden, was een unieke prestatie. Als hoogleraar economie en oud-president van de Nederlandsche Bank wourer Pierson een groot gezag in Den Haag.

  EL VIZCONDE DE BRAGELONNE 2 PDF

De samenwerking ging goed zolang de wederopbouw nog in volle gang was en achterban en electoraat woutfr namen met een laag bestedingsniveau.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Toch trokken ven sociaaldemocraten hier vooralsnog geen lessen uit. Daarop bezetten actievoerders het pand. Historisch Nieuwsblad legde de keus voor aan economisch ren financieel deskundigen. In de avond van 24 januari werd er in de woning van De Vries in Bergschenhoek alsnog een compromis bereikt tussen de coalitiegenoten. Ik lees graag later. De gos was definitief mislukt. De ‘superminister’ ergerde zijn collega’s met voorstellen om het benodigde geld uit de budgetten van andere departementen te halen.

Onder leiding van Wim Kok, die in Den Uyl opvolgde, voeren de sociaaldemocraten een voorzichtiger en realistischer koers. Hij zorgde ervoor dat Nederland meeprofiteerde van het Amerikaanse Marshallplan, het economisch-herstelprogramma voor Europa.

Hij stelde de zogenoemde 1-procentsnorm in. Sommige experts hadden hun antwoorden direct paraat, andere pas na langdurig wikken en wegen. Maar Lieftinck deed meer. Dat was niet de doorbraak die de nieuwe partij zich had voorgesteld.

Back to top