DREPT PRIVAT ROMAN EMIL MOLCUT PDF

Traite de droit administratif. Paris: L.G.D.J. Molcut, Emil. Drept privat roman [Private Roman law]. Bucharest: Universal Juridic. Molcut, Emil, Emil Cernea. Specificul sistemului de drept privat roman. Prof. univ. dr. Emil MOLCUT. Lect. univ. dr. lonut CIUTACU asist. univ. drd. Alina Monica AXENTE Drept privat roman – Editie revazuta si adaugita: Emil Molcut, Editura Universul Vladimir Hanga, Bob – Curs de drept privat roman Editura Universul.

Author: Dokus JoJozragore
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 20 January 2005
Pages: 144
PDF File Size: 13.53 Mb
ePub File Size: 16.5 Mb
ISBN: 871-7-69860-659-6
Downloads: 76460
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faern

Cate catego rii de edicte emiteau magistratii romani?

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung

Elementele esentiale ale cont ractelor 3. Volume 9 Issue 1 Augpp. Aceasta prima cal e o denumim adiuvandi iuris civilis gratia pretorul vine in sprijinul dreptului civil. Acest sistem a fost apoi adaptat si utilizat si in raporturile dintre persoanel e particulare. Fiind implicati in mod nemijlocit in conducerea stat ului, nobilimea promova forma de stat republicana si pretindea ca actioneaza in spiritul traditiilor poporului roman. About the article Published Online: Este straina fata de barbat si fata de copiii ei si, de aceea, nu va avea vocatie succesorala la mostenirea lor.

Rept Roman Molcut Emil

De aceea, afirmam ca initial jurisprudenta a avut un caracter sacral, adica un caracter religios. Volume 77 Issue 1 Augpp. Asa cum putem observa, prkvat epoca foarte veche nu s-a pus problema relatiilor dintre cetateni s i peregrini.

Caius Cassius Long inus, discipol al lui Sabinus, a fost atat de apreciat, incat, la un moment dat, in unele texte, scoala sabiniana este denumita scoala cassiana;? Din acest moment, Concilium plebis se transforma in Comitia tributa. Structurile politice ve chi se mentin, continutul competentelor acestora fiind, cu timpul, limitate.

Cert es te ca nu puteau avea un nivel stiintific foarte inalt, deoarece profesorii de la Ravenna nu au cunoscut Digestele lui Justinian, cel mai important izvor al drep tului roman. De aceea, pe cale indirecta, se ajungea la c ondamnarea asupra obiectului material al procesului, pretentiile reclamantului f iind satisfacute in natura.

  GOV UK HELPSHEETS 490 PDF

Promovarea examenului presupune obtinerea unei note mai mari sau egale cu 5. Volume 84 Issue Register Augpp. Dupa crearea acestui mijloc procedural, autoritatea lucrului judecat era opozabila ambelor p arti.

Aceasta comisie este cunoscuta sub de numirea de decemviri legibus scribundis cei 10 barbati care sa scrie dreptul. Spre exemplu, femeia maritata cu manus tr ece sub puterea barbatului, devine agnata cu barbatul ei, iar daca este rokan e ste si cognata. Volume 76 Issue 1 Augpp. Daca disparea una dintre parti, mostenitorul persoanei respective nu se putea prezenta automat la proces, intrucat numele mostenitorului nu figura in f ormula.

E manciparea Puterea parinteasca putea inceta pe cale naturala, prin moarte sau pe cale artificiala, prin emancipare. In ius vocatio, cel mai vechi proce deu, consta in chemarea paratului in fata magistratului, prin pronuntarea unor c uvinte solemne: Prin intermediul edictelor, pretorii punea u la dispozitia persoanelor interesate mijloacele procedurale necesare, pentru c a acestea sa-si poata valorifica drepturile in justitie.

Magistratii erau inaltii demnitari ai statului, investiti cu atributii militare, administrative si judiciare. Paratul nu se apara in mod corespunzator non defen sio uti oportetin sensul ca nu isi dadea concursul la desfasurarea procesului.

Daca pretorul socotea ca pretentiile reclamantului sunt intemeiate, dar nu exista un model corespunzator de formula, avea dreptul de a crea o formula noua, expunand situatia de fapt drwpt aratand judecatorului, in termeni imperativi, cum sa proced eze in vederea solutionarii litigiului. Roma iuniani erau sc lavii dezrobiti fara respectarea formelor solemne.

Scoala proculiana a fost fondata de catre Marcus Antistius Labeo. Volume 55 Issue 1 Augpp. In vremea imparatului Hadrian, hotarari le Senatului au devenit izvor de drept in sens formal.

Acea suma de bani nu era ins a stabilita de catre judecator, ci de catre reclamant, sub prestare de juramant. Care sunt factorii de conducere politica a Romei in epoca Regalitatii? Imperiul a fost fondat in anul 27 i. Intr-un stadiu dezvoltat epoca mijlocie a Republicii puteau ve ni la Roma, fara a cadea in sclavie, toti locuitorii cetatilor ce au incheiat un tratat de alianta cu Roma. Dintre marii jurisconsulti clasici ii mentionam pe: Grila de Evaluare Grila de evaluare pentr u examen cuprinde trei subiecte teoretice, care trebuie tratate analitic.

  2005 SCION OWNERS MANUAL PDF

Caracter ul consensual al procesului se pastreaza, in sensul ca era necesar ca ambele par ti sa fie prezente in fata magistratului. Edictele magistratilor L a intrarea in functie, magistratii romani drspt de ius edicendi, adica de d reptul de a publica un edict prin care aratau cum inteleg sa-si exercite functii le si ce mijloace juridice vor utiliza in acest scop.

Proces ele asupra tranzactiilor din targuri erau organizate de catre edilii dfept. Comitia centuriata, creata prin reforma lui Servius Tullius;? Prin u rmare, romanii nu faceau distinctia clara intre familie, ca forma de comunitate umana si familia, ca forma de proprietate.

Volume 11 Issue 1 Augpp. Codul cuprinde atat dispozitii de drept public, cat si dispozitii de drept privat. Actiunea in justitie Spre deosebire de veche a procedura, in procedura formulara, actiunea a dobandit o aplicare generala, in trucat, prin utilizarea creatoare a formulei, pretorul putea asigura valorificar ea oricaror pretentii legitime pe cale judiciara. Puterea parinteasca Puterea lui pater familias asupra descendentilor este d esemnata prin sintagma patria potestas si se exercita asupra fiilor, fiicelor si n molvut din fii, nu si asupra nepotilor din fiice, pentru ca acestia se aflau s ub puterea tatalui lor.

Car e este structura Codexului lui Justinian?

Plata lucrului nedatorat 3. In aceast a situatie, vechea procedura a legisactiunilor s-a dovedit, prin formalismul si rigiditatea sa, anacronica, inaplicabila, depasita. Fiecare dintre cele t rei subcomisii a moclut anumite lucrari clasice si a extras din ele cele mai v aloroase fragmente.

Obsequium era respec tul pe care dezrobitul il datora patronului. Formula era un mic progra m de judecata prin care pretorul arata judecatorului cum sa solutioneze litigiul.

Herenius Modestinus Modestin a fost ultimu l mare jurisconsult privzt care a desfasurat o activitate creatoare.

Back to top