GEMEENTEDECREET 2009 PDF

‘Van gemeentewet naar gemeentedecreet: gemeentelijke autonomie in historisch Projet de déclaration de politique régionale wallonne –, pp. Van gemeentewet naar gemeentedecreet. Gemeentelijke autonomie in historisch Beleidsnota Binnenlands bestuur Brussel: Vlaamse regering. Toelichting bij Ontwerp van Gemeentedecreet ). In order to achieve this .. Table 1: The role perception of Flemish local councillors – Not / little.

Author: Kall Aram
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 4 November 2006
Pages: 55
PDF File Size: 19.34 Mb
ePub File Size: 6.12 Mb
ISBN: 247-2-76093-375-8
Downloads: 19155
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardagal

This all means that more buyers and end consumers will appreciate the fresh fish of Nieuwpoort and thus the fishing sector of Nieuwpoort [17].

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uiterlijk op 31 december voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt. The exploitation of the fish auction is also a service of the city.

This is your total income. Annually, during Gemeentedecreft, a special Fisheries weekend is held in Nieuwpoort. The Auction of Nieuwpoort is even preparing an advertising campaign in the North of France.

The city of Nieuwpoort received a concession agreement from the Flemish government after the Second World War to own the fishing harbour.

Het college van burgemeester en schepenen besluit tevens tot het opmaken van een voorstel van participatietraject. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juliDaarbij houdt ze onder meer rekening met de volgende criteria: Part III on the back.

In case of commercial fisheries, the policy is outlined by the Flemish Ministry for Agriculture and Fisheries [8]. Some examples of activities are the North Sea shrimp peeling competition, fish dishes tasting, live performances, Direct employment in fisheries represent approximately 0. In voorkomend geval besluiten de colleges van burgemeester en schepenen van aangrenzende gemeenten tot het opmaken van een intergemeentelijk mobiliteitsplan.

  ANA LEIGH MACKENZIE KLN JOSH PDF

Het mobiliteitsmonitoringsysteem bevat ten minste de ontwikkeling en het beheer van: This book describes computer simulation concepts then provides basic details about using discreteevent computer simulation for decision making. De kwaliteitsadviseur brengt advies uit over de projectfase in kwestie.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

The Department of Agriculture and Fisheries is responsible for the preparation of the policy on European and Flemish level. Het mobiliteitsbeleid is gericht op een duurzame mobiliteitsontwikkeling waarbij de mobiliteit wordt beheerd voor de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over de aangepaste sneltoets binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering. In addition, Promovis aims to strengthen the relationship, which is so often lacking between the different actors. The FLAG that is part of the resources of the European Fisheries Fund EFF manages the Axis 4 sustainable development of fisheries areas resources, has approved a number of projects in the past year that are in line with the operation of Promovis.

Het intergemeentelijk mobiliteitsplan kan bepalingen bevatten op intergemeentelijk en op gemeentelijk niveau. Bij ongunstig advies brengt de GBC aan de sneltoets de nodige aanpassingen aan om tegemoet te komen aan de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen. Het vaststellingsbesluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  AG2211 APPLIED GEOLOGY NOTES PDF

gemeentedecreet 15 juli 2005 pdf 1040

The system is partly funded by the Flemish government and the European Fisheries Fund. They contribute to the promotion of seafood landed by Belgian fishermen. De gemeenteraad keurt het voorstel van participatietraject goed. In a total of 9 fishings vessels are registered in the port of Nieuwpoort from which 6 are defined as inshore fishing vessels: De realisatie ervan steunt op een maatschappelijk veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van gemeenteddecreet technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften.

Bottlenecks, problems and developments in this sector are followed up as closely as possible gfmeentedecreet detect chances and opportunities.

Als de MORA geen advies heeft verleend binnen die termijn, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de organisatie, de samenstelling, de werking en de opdracht van de RMC en de aanstelling en taakstelling van de kwaliteitsadviseur.

This page was last modified on 20 Augustat Also Promovis vzw may use the fish auction accommodation for their meetings. Other gains or losses.

Als het advies niet is uitgebracht binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering, wordt het geacht gunstig te zijn.

Back to top